Jestem kandydatem do Rady Miasta Mikołowa z Komitetu Wyborczego Wyborców Skuteczni.

Zapraszam do zapoznania się z pomysłami, które chciałbym zrealizować jako Radny Miasta Mikołowa w nadchodzącej kadencji 2018 – 2023.

Budżet Obywatelski

 • zwiększenie dostępnej kwoty w ramach Budżetu Obywatelskiego do ok. 1 % Budżetu Mikołowa (2 mln zł)
 • wprowadzenie trybu odwoławczego – tygodniowy okres na poprawę wniosku w przypadku jego odrzucenia
 • wprowadzenie informacji o etapach poszczególnych projektów na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (złożenie, weryfikacja, wygrana/przegrana, realizacja i przez jaką komórkę)

Mikołów – ogród życia

 • utworzenie w centrum miasta Alei Kwiatowo-Miodowej, przy której będą rosły rośliny miodo-, nektaro- i pyłkodajne.
  Zdaję sobie z postępującego ginięcia pszczół i innych zapylaczy, dlatego chcę, aby w Centrum miasta powstał obszar, który będzie dla nich swoistą oazą. Chciałbym również w jego rejonie zlokalizować tzw. „hotele dla owadów”

Nowe dzielnice w Mikołowie

 • Jestem zagorzałym zwolennikiem utworzenia nowych jednostek pomocniczych w Mikołowie, dlatego będę za statusem dzielnicy dla Rety
 • Dzielnica Reta składająca się z: Rety Mikołowskiej, Rety Śmiłowickiej oraz Goja
 • Będę głosował za utworzeniem Rady Dzielnicy/Przysiółka Wymyślanka
 • Będę dążył do konsultacji z mieszkańcami Gniotka i Regielowca ws. utworzenia Rady Dzielnicy na ich terenach.

Komunikacja publiczna

 • Rozłożenie kursów, które obecnie następują zaraz po sobie, a po których następuje dłuższa przerwa pomiędzy kursami autobusów w danym kierunku
 • Zmniejszenie wielogodzinnych przerw pomiędzy międzymiastowymi kursami następującymi w nocy (w szczególności do Katowic i Gliwic)
 • Uruchomienie dodatkowych, wieczornych kursów komunikacji publicznej do dzielnic, jak również kursów weekendowych, w rejonach, gdzie obecnie takie nie występują
 • Wprowadzenie specjalnych linii auto- i mikrobusowych przy okazji Dni Mikołowa

Inne

 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta
 • Rewaloryzacja (Rewitalizacja) Plant – m.in. modernizacja ścieżek, wytyczenie nowych
 • Tworzenie nowych dróg rowerowych
 • Współpraca z GZM w zakresie roweru metropolitalnego
 • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie tuneli łączących Retę z innymi rejonami miasta
 • Sukcesywna modernizacja dróg na Recie
 • Rozwój szkolnictwa – budowa nowych obiektów dla potrzebujących regionów miasta
 • Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

21 października proszę o Twój głos!

KWW Skuteczni, Okręg 1, Pozycja 9