Mieszkam od urodzenia na Górnym Śląsku, w Mikołowie. Jestem studentem II roku informatyki w j. angielskim studiów magisterskich oraz inżynierem, który ukończył makrokierunek (Control, Electronic nad Information Engineering) na Politechnice Śląskiej. Mam wiele marzeń i pomysłów. Część z nich udało się już zrealizować. Pewna część z tych, które ujrzały światło dzienne jest w portfolio. Inne może kiedyś… Gdy dojrzeją.

Jestem tzw. „społeczniakiem”, choć moje poglądy idą w konserwatywny-liberalizm, to staram się „dbać” o środowisko dookoła mnie. W wyniku tego znalazłem się w zarządzie jednego stowarzyszeń, działających na rzecz utworzenia oficjalnej dzielnicy w miejscu, gdzie mieszkam.

Poza tym, od 8 lat jestem moderatorem jednego z forów czasopism komputerowych.

Działania społeczne

 • Współorganizacja dwóch koncertów dedykowanym Dawcom Szpiku Kostnego wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki, połączonych z akcjami krwiodawstwa oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku
  Fragment programu „Co? Gdzie? Kiedy?” w TVP Katowice: https://www.youtube.com/watch?v=yJki8-2fh_o
  oraz programu „Poranek z TVP Katowice”: https://www.youtube.com/watch?v=d_XlFaLfQW0
 • Jestem honorowym dawcą krwi, jak również potencjalnym dawcą szpiku
 • Od 2015 roku jestem Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Reta, w jego ramach realizowałem między innymi następujące tematy:
  • Współorganizacja czterech edycji Dni Rety
  • Zgłaszanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego:
   • 2 projekty w I edycji
   • 2 w II edycji
   • 8 + 1 jako współautor w IV edycji; 6 z nich zostało odrzuconych merytorycznie
   • 5 projektów (1 zweryfikowany negatywnie)
  • Wygrana 2 projektów w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego
   • „Bezpieczni Niezmotoryzowani” – oświetlenie łącznika ulic Zielona/Skalna oraz terenów przy ul. Konopnickiej (pierwotnie ul. Dzieńdziela)
   • Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Marii Konopnickiej o drążki do kalisteniki
  • Częściowa realizacja przez Urząd Miasta niektórych niewygranych projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego (m.in. cyfryzacja filii MBP, poprawa oświetlenia w rejonie Placu 750-lecia)
  • Realizacja przez Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej „Reta dla Biblioteki” – modernizacja działu dziecięcego
  • Doprowadzenie do częściowej zmiany projektu boiska ZSP przy ul. Zielonej – lepsze zagospodarowanie terenu przez zmianę bieżni prostej na owalną (sugerowałem utworzenie obiektu orlikopodobnego – boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy i wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową + bieżnia)
  • Inicjatywa realizacji i pomoc w montażu 3 tablic informacyjnych na terenie Rety przeznaczonych dla Mieszkańców oraz instytucji.
  • Inicjatywa wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego ws. zapewnienia ciągłości komunikacji publicznej od 1 stycznia 2016 r.
  • Promocja konsultacji ws. utworzenia dzielnic Reta i Wymyślanka
  • Zgłaszanie usterek m.in. oświetlenia i oznakowania
  • Nadzorowanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mikołowie (zgłaszanie uwag, część z nich została uwzględniona)
  • Wnioskowanie o przyjęcie „Wytycznych infrastruktury transportu zbiorowego”, opracowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przez Gminę Mikołów i Powiat Mikołowski (podobnie jak Gmina Mikołów przyjęła wytyczne i standardy dot. infrastruktury rowerowej). Zarząd Powiatu ma podjąć uchwałę je przyjmującą na przełomie czerwca i lipca 2021.
 • W ramach grupy Młody Mikołów:
  • Byłem osobą odpowiedzialną za promocję konkursu na tzw. wakacyjny bilet metropolitalny – wygrana Mikołowa oraz umieszczenie go na biletach komunikacji publicznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (bilety ulgowe za 1,90 zł – 2 miasta/gminy lub do 40 minut)
  • W ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży”, realizowanego pod banderą Młodego Mikołowa, jestem pomysłodawcą realizacji konkursu wiedzy „Zakorzenieni w Mikołowie” dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych i przedszkolaków (zgłoszono m.in. ponad 300 prac plastycznych).
 • Byłem tzw. szefem ministrantów w parafii św. Antoniego w Mikołowie-Recie.

Inne osiągnięcia